شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] آري تحريم...
درست است که تحريم هاي ظالمانه تا حدودي از بين رفت اما اين نکته را فراموش نکنيد که هرچند تحريم ها شکست اما آمريکا همان گرگ وشيطان بزرگ است. آنها هيچوقت دوست ندارند ايران را سربلند ببينند همانگونه که از لحن حرف هاي بعد از مذاکراتشان مشخص بود. نکته ديگر اينکه پيشرفت ها نبايد متوقف شود حتي اگر تورم زير صفر باشد... فان الله معنا
احسنت..
درب کنسرو بازکن برقی
کربلايي ديگر
رتبه 0
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کربلايي ديگر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top