شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ کاش ميشد که دلم از قفس آزاد کنم به ثوابي دل ارباب خودم شاد کنم کاش ميشد که زغم آه برآرم هر دم سينه را از بغض غم هايم پر از باد کنم کاش ميشد روي قلبم بگذارم دندان کاش ميشد که به جاي داد بيداد کنم کاش ميشد که بگويم که نيا مولايم که حجاب بي حجابان همه بر باد کنم
مگه مطالب من چشونه که نظر نميدين؟
کمرنگه!!!!!!!
چکار کنم پر رنگ شه؟
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
کربلايي ديگر
رتبه 0
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کربلايي ديگر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top