شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ باز هم بامن سخن ميگويد :بنويس...گرچه دوست ندارم ولي ناگزيرم بگويم: آقا نيا....حتما ميگوييد چرا؟ چون هنوز در خيابان همه از ياد برده اند که : تن آدمي شريف است به جان آدميت نه همين لباس زيباست نشان آدميت. بياييد کمي آدم شويم...
mp3 player شوکر
کربلايي ديگر
رتبه 0
0 برگزیده
164 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کربلايي ديگر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top