شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ ما همان نسل جوانيم که ثابت کرديم در ره عشق جگر دارتر از صد مرديم هر زمان شور خميني به سر افتد مارا دور سيد علي خامنه اي ميگرديم
چراغ جادو
کربلايي ديگر
رتبه 0
0 برگزیده
162 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کربلايي ديگر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top