شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ خدا خوشش مياد من غصه امام زمان را بخورم اونوقت شما تصاوير بد بذاريد تو پيام رسان؟؟؟؟
چراغ جادو
کربلايي ديگر
رتبه 0
0 برگزیده
164 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کربلايي ديگر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top