شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] در اين روز هاي نزديک انتخابات بعضي ها دوباره ژست روشنفکري ميگيرند و شروع به تهمت زدن و دروغ پراکني ميکنند... و اکنون نيز تخريب آيت الله رئيسي با عنوان #دستور_اعدام که اين تحمت ها و دروغ ها را پاسخ ميدهيم...: _آيت الله رئيسي در آن زمان نه داد ستان بوده است(دادستان آقاي موسوي خوئيني ها بودند) و نه نخست وزير بوده اند(آقاي مير حسين موسوي بودند) _ اعدام اشخاصي که مشهور به #منافقين اند و آن همه از افراد بيگناه را در اين کشور کشتند و به بقال و سبزي فروش و .... هم رحم نکردند و پوست صورت پاسداران و رزمندگان و... را ميکندند آيا اعدام اين افراد با اين همه جنايت کار خطايي بوده است؟؟ _واين هجمه بزرگ و پر از هياهوي تبليغات دشمن ملت به سمت آيت الله رئيسي واقعا آيا از سر دلسوزي است يا از سر ترس ترسي که ناشي از عملکرد ضد فساد آيت الله رئيسي است... و اين مفسدان و نجومي بگيران و رانت خواران اند به لرزه افتادند... و اما ما همه ايستاده ايم و انشا الله آيت الله رئيسي رئيس جمهور بعدي خواهند بود... ومن الله توفيق #عادل_چراغيان @karbala14
چراغ جادو
کربلايي ديگر
رتبه 0
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کربلايي ديگر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top